Voor de tentoonstelling 1:1 Stijlkamers, in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, is een stijlkamer opgebouwd in een van de tentoonstellingsruimtes. Samen met de andere RIO’s, Reinier Klusener, Jaap Boonstra (Amsterdam Museum) en docent-begeleider Miko Vasques Dias zijn wij twee dagen bezig geweest met het opbouwen van een stijlkamer van het Amsterdam Museum. Vervolgens is er een aantal weekenden op zaal, voor publiek, gerestaureerd en verder gebouwd. Naast het opbouwen van de stijlkamer zijn restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de onderdelen van de kamer. Deze bestonden uit het reinigen van de onderdelen en kleine restauraties zoals het vastlijmen van loszittende onderdelen.